jsramverk.me

jsramverk.me / UX

UX

Vi fortsätter med att bekanta oss med vårt valda JavaScript frontend ramverk, men tittar denna veckan på hur vi kan använda ramverket för att skapa goda användareupplevelser. Vi ska titta på hur vi byggar ett registreringsformulär med validering och hur vi i det sambandet utnyttjar en modell i ramverket. Vi tittar även på hur vi kan förbättra användandet av dropdowns med hjälp av konceptet Last-Used-First-Out (LUFO).

Läsa

Nielsen Norman Group är världsledande inom forskningsbaserad User Experience (UX). Följande två artiklar introducerar veckans utforskande på ett koncist sätt.

Website Forms Usability: Top 10 Recommendations

A Checklist for Registration and Login Forms on Mobile

I nedanstående artikel introducerar Nathan Kontny konceptet LUFO och hur han skapade ett jQuery plugin för detta.

Lufo, Last Used First Out

Titta

Kravspecifikation

Skriva

Vi fortsätter iterativt med att förbättra vårt akademiska skrivande genom att ytterligare en gång skriva en introduktion till en teknik. Vi ser till att ta till vara på den feedback och återkoppling vi fick under första veckan och förbättrar därigenom texten.

Veckans teknik som vi ska skriva en introduktion om är UX och hur just du applicerade UX principer i din kod.