jsramverk.me

jsramverk.me / UX

UX

Uppdatering

Denna inlämningsuppgift uppdateras och kravspecifikation samt material kan ändras.

Vi fortsätter med att bekanta oss med vårt valda JavaScript frontend ramverk, men tittar denna veckan på hur vi kan använda ramverket för att skapa goda användareupplevelser. Vi ska titta på hur vi byggar ett registreringsformulär med validering och hur vi i det sambandet utnyttjar en modell i ramverket. Vi tittar även på hur vi kan förbättra användandet av dropdowns med hjälp av konceptet Last-Used-First-Out (LUFO).

Läsa

Nielsen Norman Group är världsledande inom forskningsbaserad User Experience (UX). Följande två artiklar introducerar veckans utforskande på ett koncist sätt.

Website Forms Usability: Top 10 Recommendations

A Checklist for Registration and Login Forms on Mobile

I nedanstående artikel introducerar Nathan Kontny konceptet LUFO och hur han skapade ett jQuery plugin för detta.

Lufo, Last Used First Out

Titta

Ofta fokuserar vi inom webbutvecklingen på det allra senaste inom en given teknologi. Det viktiga att lära sig är dock i långt större grad vad som inte ändrar, vilka tekniker, metoder och verktyg är det som består och som även om 20 år kommer användas. I nedanstående keynote pratar UX gurun Jakob Nielsen från Nielsen Norman Group om de bestående tekniker inom User Experience.

Kravspecifikation

Skriva

Vi fortsätter iterativt med att förbättra vårt akademiska skrivande. Använd den återkopplingen du fick på första veckans text och förbättra din introduktion.