jsramverk.me

jsramverk.me / NoSQL

NoSQL

Uppdatering

Denna inlämningsuppgift uppdateras och kravspecifikation samt material kan ändras.

Vi användar en NoSQL databas för att spara data och jämför med relationsdatabaser.

Läsa

Kika igenom följande material.

  1. Bekanta dig översiktligt med organisationen kring databasen MongoDB. Övningen (längre ned) kommer vidare utgå från informationen på denna webbplatsen.

  2. Läs översiktligt igenom Wikipedia om NoSQL för en introduktion till konceptet NoSQL samt en översikt av de olika typer av databaser som ligger under samlingsnamnet. Du kan se att MongoDB är en dokumentorienterad databas.

  3. Bekanta dig översiktligt med dokumentationen för “MongoDB Node.js driver” vilken är den driver vi kommer använda för att koppla JavaScript i Node.js till MongoDB. Det handlar både om referens-dokumentationen och API-dokumentationen.

  4. Läs igenom inledande tutorials för MongoDB Node.js driver som du hittar i Referensmanualen. Titta främst i “Connect to MongoDB”, “Collections”, “CRUD Operations” och “Projections”. De ger dig snabbt en känsla av hur man jobbar med datan.

Titta

Vi låter Chief Technical Officer Eliot Horowitz hos MongoDB berätta om Dokumentorienterade databaser.

kravspec